സഞ്ചാരി, ഡോക്​ടർ, കർഷകൻ... യാത്രാപ്രേമികൾക്കിടയിലെ‘ജിന്നായ’ കടലുണ്ടിക്കാരൻ ബാബു സാഗർ ഇതെല്ലാമാണ്​. സന്ദർശിച്ച 25ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതുവരെ
ഒാരോ മനസ്സിലുമുണ്ടാവും പഴങ്കാലത്തി​​​െൻറ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്മാരകങ്ങൾ... ഓർമകളാൽ പടുത്തുയർത്തുന്ന ആ കൊച്ചു മൺവീടുകൾ പോലും പൊളിച്ചു നീക്കാതെ
ഉദയപ്പൂരിലെ ‘റെഡ്ഡി ഇൻ’ എന്ന ത്രീ സ്​റ്റാർ ഹോട്ടലിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കായി താമസമൊരുക്കിയത്​.  മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ