വിജു വി. നായർ
ജലബോംബ്​ തലയിൽ ചുമക്കുന്നവർ
കിഴക്കൻ മലനിരകൾക്കും പടിഞ്ഞാറൻ കടലോരത്തിനുമിടെ കഷ്​ടിച്ച്​ 35 മുതൽ 124 കി.മീറ്റർ വരെ മാത്രം വീതിയുള്ള കൊച്ചുകേരളം. ഇൗ കുടുസ്സുദേശത്തി​​​െൻറ 14 ​...