തമിഴ്നാട്ടില്‍നിന്നുള്ള തേങ്ങ കേരളവിപണി പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്​ കേരകർഷകർക്ക്​ തിരിച്ചടിയാവുന്നു. തമിഴ്​നാട്ടില്‍നിന്ന്​ കേരളത്തിലേക്കുള്ള തേങ്ങ വരവ്​ വര്‍ധിച്ചത്, സ്​ഥിരതയുള്ള വിപണിയും വിലയും ലഭിക്കാതെ...
അൻവർ എം. സാദത്ത്
റബർ വെട്ടിമാറ്റി സാജൻ ആരംഭിച്ച പഴം- പച്ചക്കറി കൃഷി സമ്പൂർണ വിജയം. റബറിനെക്കാൾ ആദായകരമെന്നു കണ്ടാണ് റബർ മൊത്തവ്യാപാരി അടൂർ ഏഴംകുളം സാജൻ വില്ലയിൽ സാജൻ വീടിനോട് ചേർന്ന 45 സ​െൻറിൽ റബർ വെട്ടിമാറ്റി...