കട്ടപ്പന: സുഗന്ധറാണിയെന്ന്​ വി​േശഷണമുള്ള ഏലക്കയുടെ വില സർവകാല റെക്കോഡും കടന്ന്​ കുതിപ്പിൽ. ഹൈറേഞ്ച് കർഷകരുടെ സ്വപ്നവിളയും സുഗന്ധവിളകളുടെ റാണിയുമായ ഏലത്തി​​െൻറ വില കിലോക്ക്​ 5000 രൂപ. ശനിയാഴ്​ച...
അൻവർ എം. സാദത്ത്
റബർ വെട്ടിമാറ്റി സാജൻ ആരംഭിച്ച പഴം- പച്ചക്കറി കൃഷി സമ്പൂർണ വിജയം. റബറിനെക്കാൾ ആദായകരമെന്നു കണ്ടാണ് റബർ മൊത്തവ്യാപാരി അടൂർ ഏഴംകുളം സാജൻ വില്ലയിൽ സാജൻ വീടിനോട് ചേർന്ന 45 സ​െൻറിൽ റബർ വെട്ടിമാറ്റി...