ടെലിസ്‌കോപ്പ്
January 15 2018
മനുഷ്യനെ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിലെത്തിച്ച നാസയുടെ അപ്പോളോ എന്ന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച്​ ഇൗ പംക്​തി പലതവണ ചർച്ചചെയ്​തതാണല്ലോ. അപ്പോളോക്ക്​ മുമ്പ്​ നാസ മറ്റു പല പരീക്ഷണ യാത്രകളും നടത്തിയിരുന്ന...