ടെലിസ്‌കോപ്പ്
March 23 2020
സൂര്യ​െൻറ നിറം മഞ്ഞയെന്നും വെളുപ്പെന്നും പല പുസ്​തകങ്ങളിലും പ്രതിപാദിച്ചുകാണുന്നു. ഇതിൽ ഏതാണുശരി? 
നാം കാണുന്ന സൂര്യ​െൻറ ചിത്രങ്ങളിൽ അധികവും ചുവപ്പ്, ഓറഞ്ച് നിറങ്ങളിലുള്ളവയാ...