ടെലിസ്‌കോപ്പ്
October 10 2019
ചന്ദ്ര​െൻറ നിലാവ് ഭൂമിയിൽ വീഴുന്നതുപോലെ ഭൂമിയുടെ നിലാവ് ചന്ദ്രനിൽ വീഴുമോ? അത് നമുക്ക്​ കാണാനൊക്കുമോ? സൗരയൂഥത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കും നിലാവുണ്ടോ?