ചെന്നൈ: മീടു ക്യാമ്പയിന് പിന്തുണയുമായി സംഗീത ഇതിഹാസം എ.ആർ റഹ്മാൻ. ട്വിറ്ററിലാണ് റഹ്മാൻ തൻെറ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. മീടു ക്യാമ്പയിൻ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇരകളും അവരുടെ വേട്ടക്കാരുടെയും പേരുകൾ എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു. വനിതകളെ ബഹുമാനിക്കുന്നതും പരിശുദ്ധവുമായ...