വായ്​പാ പലിശ നിരക്കിൽ ഇളവ്​ വരുത്തി എസ്​.ബി.ഐ 

15:23 PM
07/08/2019
sbi

ന്യൂഡൽഹി: വായ്​പാ പലിശ നിരക്കിൽ ഇളവ്​ പ്രഖ്യാപിച്ച്​ സ്​റ്റേറ്റ്​ ബാങ്ക്​ ഓഫ്​ ഇന്ത്യ(എസ്​.ബി.ഐ). 0.15ശതമാനത്തിൻെറ ഇളവാണ്​ പ്രഖ്യാപിച്ചത്​. ഇതോടെ പലിശനിരക്ക്​ 8.40 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന്​ 8.25 ആയി കുറഞ്ഞു. ആഗസ്​റ്റ്​ 10 മുതൽ പുതിയ നിരക്ക്​ നിലവിൽ വരും. 

ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തുടർച്ചയായി നാലാമത്തെ തവണയാണ്​ എസ്​.ബി.ഐ പലിശനിരക്കിൽ ഇളവ്​ വരുത്തുന്നത്​. റിസർവ്​ ബാങ്കിൻെറ​ മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മറ്റി റിപ്പോ നിരക്കിൽ 0.35 ശതമാനത്തിൻെറ ഇളവ്​ വരുത്തി 5.40 ശതമാനമാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ്​ എസ്​.ബി.ഐയുടെ നടപടി. ഒമ്പത്​ വർഷത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റിപ്പോ നിരക്കാണിത്​. 

നാലാമത്തെ തവണയാണ്​ റിസർവ്​ ബാങ്ക്​ റിപ്പോ നിരക്ക്​ കുറക്കുന്നത്​. വാണിജ്യ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് അനുവദിക്കുന്ന ഹ്രസ്വകാല വായ്പൽ ചുമത്തുന്ന പലിശനിരക്കാണ്​ റിപ്പോ. 

വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണത്തിന് നൽകുന്ന പലിശ നിരക്കായ റിവേഴ്സ് റിപ്പോ നിരക്ക് 5.15 ശതമാനമായും ആറംഗ വായ്പാ നയ അവലോകന യോഗം കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ, റിവേഴ്സ് റിപ്പോ നിരക്ക് 5.50 ശതമാനം ആയിരുന്നു. 

Loading...
COMMENTS