വീണ്ടും ഭവന വായ്​പ പലിശയും നിക്ഷേപ പലിശയും കുറച്ച്​ എസ്​.ബി.ഐ

11:55 AM
09/09/2019

മുംബൈ: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്.ബി.ഐ.) വായ്പകളുടെ പലിശ നിരക്കുകള്‍ കുറച്ചു.
മാര്‍ജിനല്‍ കോസ്റ്റ്  ഫണ്ട് ബെയ്സിഡ് ലെൻസിങ് റേറ്റ് (MCLR) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പലിശ നിരക്കില്‍ 10 ബേസിസ് പോയിൻറാണ്​ കുറവ് വരുത്തിയത്. ഇതോടെ വായ്പ പലിശ നിരക്ക് 8.25 ശതമാനത്തില്‍നിന്ന് 8.15 ശതമാനമായി കുറയും. 

റിസർവ്​ ബാങ്ക്​ ഓഫ്​ ഇന്ത്യ റിപോ നിരക്കിൽ 1.1 പോയിൻറ്​ കുറവ്​ വരുത്തിയതോടെയാണ്​ എസ്​.ബി.ഐയും വായ്​പ നിരക്ക്​ കുറച്ചത്​. സെപറ്റംബര്‍ 10 മുതല്‍ പുതിയ നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തില്‍വരും. 2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഇത് അഞ്ചാംതവണയാണ് മാര്‍ജിനല്‍ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലെന്‍ഡിങ് റേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വായപ് പലിശനിരക്കില്‍ കുറവുവരുത്തുന്നത്.

വായ്​പ പലിശക്കൊപ്പം സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കുള്ള പലിശ നിരക്കും ബാങ്ക് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. നിക്ഷേപ പലിശയിൽ 20-25 ബേസിസ് പോയിൻറ്​ വരെയാണ് കുറവുവരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന്​ 10-20 ബേസിസ് പോയിൻറ്​ വരെയും കുറവു വരുത്തി. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമാസത്തിനിടെ ഇത് രണ്ടാംതവണയാണ് നിക്ഷേപ പലിശ കുറയ്ക്കുന്നത്.

Loading...
COMMENTS