തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ ബോധവൽക്കരണത്തിന്​ കെ.എസ്​ ചിത്രയുടെ പാട്ടുമായി കമീഷൻ

13:21 PM
06/04/2019
K.S-Chithra-23

ലോക്​സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടർമാരെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനായി കെ.എസ്​ ചിത്രയുടെ പാട്ടുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ കമീഷൻ. വോട്ട്​ ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുക്കൂ, വോട്ടറെന്നതിൽ അഭിമാനിക്കു എന്ന ആഹ്വാനവുമായാണ്​ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്​.

മുൻ ചീഫ്​ സെക്രട്ടറി കെ.ജയകുമാറാണ്​ ഗാനത്തിനായി വരികൾ ഏഴുതിയിരിക്കുന്നത്​. മാത്യു ടി ഇട്ടിയുടേതാണ്​ ഈണം. ഗവർണർ പി.സദാശിവമാണ്​ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ ഗീതം പുറത്തിറക്കിയത്​. 

സംസ്ഥാനത്തെ പോളിങ്​ ശതമാനം 90ൽ എത്തിക്കാനാണ്​ കമീഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്​. വോട്ടർമാരെ ബോധവൽക്കരിക്കാനുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ കമ്മീഷൻെറ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മുഖമായി കെ.എസ്​ ചിത്രയേയു ഇ. ശ്രീധരനേയുമാണ്​ നിശ്​ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്​. 

Loading...
COMMENTS