ഇല്ലിച്ചുവടിൽ കുട്ടികൾ ഓൺലൈനിന്​ പുറത്താണ്​

  • ഭൂസമര കേന്ദ്രത്തിലെ വീടുകളിൽ വൈദ്യുതിയില്ല, റേഷൻ കാർഡില്ല..

08:29 AM
05/06/2020
നെടുമ്പാല ഇല്ലിച്ചുവട് കോളനി​െല വീട്​

മേപ്പാടി: മൂപ്പൈനാട് പഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡിലെ നെടുമ്പാല ഇല്ലിച്ചുവട് കോളനിയിൽ വിവിധ ക്ലാസുകളിലെ 20 കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പഠനം അപ്രാപ്യം. സി.പി.എം സംഘടനയായ ആദിവാസി ക്ഷേമസമിതി (എ.കെ.എസ്) നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭൂസമര കേന്ദ്രമാണിത്​.

30 വീടുകളിലാണ് പണിയ, നായ്ക്ക കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത്. മേപ്പാടി, പാക്കം, ജയ്ഹിന്ദ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന 20 കുട്ടികൾ കോളനിയിലുണ്ട്. 

10 വർഷത്തിലേറെയായി കുടിൽ കെട്ടി താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭൂമിക്ക് കൈവശരേഖ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ വീട്ടുനമ്പർ, റേഷൻ കാർഡ്, വൈദ്യുതി കണക്​ഷൻ എന്നിവ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വീടുകളിൽ ടി.വിയില്ല. ഇവർക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുമില്ല.

കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സാധ്യമല്ല. ഓൺലൈൻ ക്ലാസിനെക്കുറിച്ച് രക്ഷിതാക്കൾക്കും അറിയില്ല. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങുമോയെന്ന ആശങ്കയിലാണിവർ. 

ഓൺലൈൻ ക്ലാസിനെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ ആരും സംസാരിച്ചിട്ടുമില്ലെന്ന് ഇവിടുത്തെ രക്ഷിതാക്കൾ പറയുന്നു.

Loading...
COMMENTS