ഖദീജത്ത് സഫൂറ-മൊയ്തീൻ ഇർഷാദ

05:02 AM
16/07/2019
വിവാഹം മൊഗ്രാൽ: മൊഗ്രാൽ മഠത്തിൽ ഹൗസിൽ അബ്ദുസ്സലാമിൻെറ മകൾ ഖദീജത്ത് സഫൂറയും കൊടിയമ്മ താഴെ ഹൗസിലെ കെ.എം. മുഹമ്മദിൻെറ മകൻ എം. മൊയ്തീൻ ഇർഷാദും വിവാഹിതരായി.
Loading...
COMMENTS