മഴ തുടരുന്നു; മുല്ലപ്പെരിയാർ ജലനിരപ്പ് രണ്ടടി ഉയർന്ന് 130 ആയി

05:00 AM
07/09/2019
കുമളി: മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൻെറ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് തുടരുന്ന ശക്തമായ മഴയിൽ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് രണ്ടടി ഉയർന്ന് 130 ആയി. അണക്കെട്ടിൻെറ വൃഷ്ടിപ്രദേശമായ തേക്കടിയിൽ 25ഉം പെരിയാർ വനമേഖലയിൽ 33.4 മില്ലീമീറ്ററും മഴ പെയ്തു. അണക്കെട്ടിലേക്ക് സെക്കൻഡിൽ 3624 ഘനഅടി ജലമാണ് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് സെക്കൻഡിൽ 1600 ഘനഅടി ജലം തുറന്നുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. മുല്ലപ്പെരിയാർ ജലം സംഭരിക്കുന്ന തേനി ജില്ലയിലെ വൈഗ അണക്കെട്ടിൽ 54 അടിയാണ് ജലനിരപ്പ്. 71 അടിയാണ് വൈഗയുടെ സംഭരണശേഷി. ഇവിടേക്ക് സെക്കൻഡിൽ 884 ഘനഅടി ജലം ഒഴുകിയെത്തുമ്പോൾ കാർഷിക-കുടിവെള്ള ആവശ്യത്തിന് മധുര ജില്ലയിലേക്ക് 960 ഘനഅടി ജലം തുറന്നുവിടുന്നുണ്ട്.
Loading...