നേരി​െൻറ നെരിപ്പോടുകൾ

girl-silhoute
Representational image

ഞാനറിഞ്ഞ നിൻ മുഖം 
വേറെ എന്നോതി ചിലർ 
അറിഞ്ഞു നിന്നെ നിൻ വികൃതികളെ 
അറിയാതെ പോയി നിൻ മനമെന്ന ചോരനെ
കള്ളമെന്നറിയാഞ്ഞതല്ല നിൻ വാക്കുകൾ 
കളങ്കിതമാക്കരുതത് നിൻ മന- 
മതിൽ പോലുമെന്ന ചിന്തയിൽ 
വെറുമൊരു പരാജിത പ്രതിഭിംബമായി 
മാറി നിൽപ്പൂ ഞാനിന്ന്
സഹതാപമൊട്ടും വേണ്ടിനി നിനക്കതിൽ 
പരിഭവമോതുവാനില്ല ഞാനിനി നിൻ മുന്നിൽ...

നിൻ വിരലുകൾ മായ തന്ത്രികൾ 
എന്നിലുണർത്തിയ രാഗരേണുക്കൾ 
നി​​​െൻറ ചുണ്ടിലെ തീരാ ഗന്ധമതിൽ ലയിച്ചു 
ഞാനേറ്റ നോവുകൾ 
മായ്ക്കാൻ മറക്കാൻ നിൻ നോട്ടമൊരു മാത്ര മതിയായിരുന്നെനിക്കേതും 
നീ എനിക്കേകിയ ചൂടിൻ വിസ്മയം 
വിസ്മരിച്ചീടില്ല ഈ ജന്മമെങ്കിലും 
നിൻ തോളിൽ ചേർന്നൊന്നു മയങ്ങാൻ 
കൊതിച്ചൊരെൻ ചിത്തമതിനെ 
ഞാനെന്ന ഭാവമാം കിങ്കരനാൽ ഒതുക്കിയതും 
എല്ലാം ഇന്നി​​​െൻറ നേർക്കാഴ്ചകൾ ...

നി​​​െൻറ കവിളിലെ നനുത്ത താടിയിൽ 
പുളകിതയായി ഞാൻ മാറിയതും 
പറയാതെ വയ്യ നിൻ ചുടു സ്നേഹമതിൽ 
എണ്ണാവുന്നതല്ല നിൻ ചുംബന മധുരങ്ങൾ 
ശലഭം നുകരും മകരന്ദ വിസ്മയമതാസ്വദിക്കും 
പനിനീരെന്ന പോൽ 
നീ എന്നെ ചേർത്തണച്ചതും 
ഏതായിരുന്നു ഇന്നി​​​െൻറ നേരുകൾ 
പ്രണയമതോതുവാൻ ഭാഷയില്ലെനിക്കേതും 
വിരഹമതേതുമില്ലതിൽ വേദന 
പുകയായ് പൂവിളിയായ് 
നിറമേറും പാനീയമായി
നുകരാം നിനക്ക് നിൻ ഒഴിയാവേളകൾ 
ബാക്കിവെച്ചോരെൻ മോഹങ്ങളത്രയും 
പാഥേയമായിതാ  നൽകുന്നു നിനക്കു ഞാൻ 
ഇല്ലിനിയില്ല ഒരു വിടചൊല്ലൽ നിനക്കെ​​െൻറ ജീവനിൽ
കൂടെ കൂട്ടീടുന്നു ഞാനെന്നാത്മാവിൽ...

Loading...
COMMENTS