സന്തോഷ്​ ജോഗി സ്​മാരക നോവൽ അവാർഡ്​

17:34 PM
12/06/2018
സന്തോഷ്​ ജോഗി
തൃശൂർ: നടനും ഗായകനും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്ന സന്തോഷ്‌ ജോഗിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം സാപിയൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ നൽകുന്ന പ്രഥമ ‘സന്തോഷ് ജോഗി സ്മാരക നോവൽ പുരസ്കാര’ത്തിന് കൃതികൾ ക്ഷണിച്ചു. മുമ്പ്​ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്തതും മലയാളത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടതുമായ മൗലിക രചനകളാണ് അവാർഡിന് പരിഗണിക്കുന്നത്.15000 രൂപയാണ് അവാർഡ് തുക. കൃതിയുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ മൂന്ന് കോപ്പികൾ ജൂൺ 30ന് മുമ്പായി എഡിറ്റർ, സാപിയൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ, നെടുപുഴ പി.ഒ, പനമുക്ക്, തൃശൂർ, 680 007 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കണം. അവാർഡ് നിർണയത്തിൽ ജൂറിയുടെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9605844826, 9447409045 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടണം.
Loading...
COMMENTS