മഹാശ്വേതാ ദേവിക്ക്​ ആദരമർപ്പിച്ച്​ ഗൂഗ്​ൾ ഡൂഡ്​ൾ

09:57 AM
14/01/2018
mahasweta-devi-google-doodle

പ്രമുഖ ബംഗാളി എഴുത്തുകാരിയും സാമുഹിക  പ്രവർത്തകയുമായിരുന്ന മഹാശ്വേത ​േദവി​െയ ഗുഗ്​ൾ അനുസ്​മരിക്കുന്നു.  ​മഹാശ്വേത ദേവിയുടെ 92ാം ജൻമവാർഷികത്തിലാണ്​ എഴുത്തുകാരിക്ക്​ ആദരമർപ്പിച്ച്​ ഗുഗ്ളി​​​​െൻറ ഡൂഡ്​ൾ. 

മാഗ്​സസെ, ജ്​ഞാനപീഠം അവാർഡുകൾ കുടാതെ, പത്​ശ്രീ, പത്​മവിഭൂഷൺ, സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട്​. ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾക്കു​വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച സാമൂഹിക പ്രവർത്തക കൂടിയാണ്​ മഹാശ്വേതാ ദേവി. ഇരുട്ടി​​​​െൻറ കർട്ടനു പിറകിലാണ്​ എ​​​​െൻറ ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കന്നതെന്ന്​ അവർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു. 

അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങളിലേക്ക്​ വെളിച്ചം വീശുന്ന ഹസാർ ചൗരസിർ മാ, ആരണ്യർ അധികാർ, ഝാൻസി റാണി, അഗ്​നി ഗർഭ, റുദാലി, സിന്ധു കൻഹുർ ദാ​െക എന്നിവ അവരു​െട പ്രശ്​സ്​തമായ കൃതികളാണ്​. 

​മഹാശ്വേതാ ദേവിയുടെ പല നോവലുകളും സിനിമയായിട്ടുണ്ട്​. ഹസാർ ചൗരസി കി മാ, കൽപന ലജ്​മി റുദാലി എന്നിവ ​മഹാശേ്വതാ ദേവിയുടെ നോവലുകളെ അടിസ്​ഥാനമാക്കി നിർമിച്ചവയാണ്​. 2016 ജൂലൈയിൽ വാർധക്യ സഹചമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന്​ അന്തരിച്ചു. 

Loading...
COMMENTS