സ്പെയിൻ കാളപ്പോരിന്‍റെ നാട്

14:47 PM
10/08/2016

ചരിത്രത്തിലും വർത്തമാനകാല രാഷ്ട്രീയത്തിലും യൂറോപ്പിന്‍റെയാകെ സാമ്പത്തിക സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന സ്പെയിനിലേക്കുള്ള യാത്ര. ജീവിതം ആഘോഷമാക്കി സ്വീകരിക്കുന്ന ലാറ്റിനമേരിക്കൻ ജനതയുടെ സംസ്കാരം തൊട്ടറിയുന്ന പുസ്തകം.

COMMENTS