അർബുദം കണ്ടെത്താൻ  പുതിയ നാനോവയർ ഉപകരണം

08:45 AM
28/12/2017
Cancer

ടോക്യോ: അർബുദത്തി​​െൻറ സാന്നിധ്യം എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ നാനോ സാ​േങ്കതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ  ഉപകരണം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത്​ ജപ്പാനിലെ ശാസ്​ത്രജ്ഞർ. പുതുതായി വികസിപ്പിച്ച നാനോവയർ ഉപകരണമുപയോഗിച്ച്​   രോഗിയുടെ മൂത്ര പരിശോധനയിലൂടെ അർബുദത്തി​​െൻറ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമെന്ന്​ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക്​ നേതൃത്വം നൽകിയ ജപ്പാനിലെ നഗോയ സർവകലാശാലയിലെ ശാസ്​ത്രജ്​ഞൻ തകയോ യസൂയ്​  പറഞ്ഞു.

ശരീരത്തിലെ കോശ​ങ്ങൾ വിവിധ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ പരസ്​പരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട്​​​. കോശങ്ങളിലെ എക്​സ്​ട്രാ സെല്ലുലാർ വെസിക്കിൾസ്​ (ഇ.വി) എന്ന ഘടകമാണ്​ ശരീരത്തി​​െൻറ എല്ലാ അവയവങ്ങളിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ച്​ പരസ്​പരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്​. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇ.വി സൂക്ഷ്​മമായി നിരീക്ഷിച്ചാൽ​ അർബുദ രോഗമു​ണ്ടോയെന്ന്​ അറിയാനാകും. ഇ.വി മോളിക്യൂളുകളുടെ കൂട്ടം മൈക്രോ ആർ.എൻ.എയിൽ സജീവമായിരിക്കും. മൈക്രോ ആർ.എൻ.എയിലെ റൈബോന്യൂക്ലിക്​ ആസിഡി​​െൻറ അളവിനെ അടിസ്​ഥാനമാക്കിയാണ്​ രോഗസാധ്യത തിരിച്ചറിയുന്നത്​​. ഇത്തരത്തിൽ മൂത്രത്തിലെ ചില മൈക്രോ ആർ.എൻ.എകൾ അർബുദത്തെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും. എന്നാൽ, രോഗബാധിതരുടെ മൂത്രത്തിൽ 0.01ശതമാനം മാത്രമാണ്​ റൈബോന്യൂക്ലിക്​ ആസിഡി​​െൻറ സാന്നിധ്യമുണ്ടാവുക. ഇത്രയും കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള ഘടകത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ്​ നാനോവയർ ഉപകരണം സഹായിക്കുന്നത്​്​. 

നിലവിൽ ശരീരത്തിൽ അർബുദബാധയുണ്ടായാൽ ആ ഭാഗത്തുള്ള കോശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ്​ രോഗ നിർണയം നടത്തുന്നത്​. അപൂർവമായി രക്​തപരിശോധനയിലൂടെയും രോഗത്തി​​െൻറ സൂചനകൾ ലഭ്യമാകും. നാനോവയർ ഉപകരണമുപയോഗിച്ച്​ ഒരു വ്യക്​തിയുടെ മൂത്രം മാത്രം പരിശോധിച്ച്​ രോഗം കണ്ടെത്താനാവും. മൂത്രാശയ അർബുദവും പുരുഷഗ്രന്ഥിയിലെ അർബുദവും ഇൗ ഉപകരണമുപയോഗിച്ച്​ തുടക്കത്തിലേ കണ്ടെത്താനാവുമെന്നും ശാസ്​ത്രജ്​ഞർ അവകാശപ്പെട്ടു.

COMMENTS