You are here

വെരിക്കോസ്​ വെയിൻ -സാധ്യതകൾ ആർക്കൊക്കെ?

Varicose Vein-health news

സിരകളിലെ വാൽവുകള​ുടെ തകരാറ്​ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്​നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്​ വെരിക്കോസ്​ വെയിൻ. ആയുർവേദത്തിൽ സിരജ ഗ്രന്ഥി എന്നാണ്​ ഇത്​ അറിയപ്പെടുക. ഭൂഗുരുത്വ ബലത്തെ അതിജീവിച്ച്​ ഹൃദയത്തിലേക്ക്​ അശുദ്ധരക്തത്തെ കൊണ്ട്​ പോകുന്നത്​ സിരകളാണ്​. എന്നാൽ, സിരകളിലെ വാൽവുകൾ തകരാറിലാവുന്ന​േതാടെ രക്തം തങ്ങിനിന്ന്​ രക്തക്കുഴലുകൾ തടിച്ച്​ വീർക്കാനിടയാക്കും.

വെരിക്കോസ്​ വെയിനിനിടയാക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം പാരമ്പര്യമാണ്​. കൂടുതൽ സമയമുള്ള നിൽപ്പ്​, അമിതവണ്ണം തുടങ്ങി വെരിക്കോസ്​ വെയിനിനിടയാക്കുന്ന മറ്റ്​ ഘടകങ്ങളെ​ക്കാൾ രോഗം വരാൻ പാരമ്പര്യത്തി​​​​​െൻറ സ്വാധീനം വളരെക്കൂടുതൽ ആണ്​. പുരുഷന്മാരിലും സ്​ത്രീകളിലും വെരിക്കോസ്​ വെയിൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്​. സിരപൊട്ടി രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവുക, പഴുപ്പ്​ ഉണ്ടാവുക തുടങ്ങിയ സങ്കീർണതകൾക്കിടയാക്കുന്നത്​ തടിച്ച്​ വീർത്ത്​ എഴുന്ന്​ നിൽക്കുന്ന വലിയ സിരകളാണ്​വെരിക്കോസ്​ വെയിനിനെപ്പറ്റി ആശങ്കപ്പെടുന്നവരും ഇത്തരം സിരകൾ ഉള്ളവരാണ്​.

എന്നാൽ, ചർമത്തിനടിയിൽ പടർന്ന്​ കിടക്കുന്ന സൂക്ഷ്​മ സിരകളിലുണ്ടാകുന്ന വെരിക്കോസ്​ വെയിനും അത്യന്തം അപകടകാരിയാണ്​. പാദങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാരകമായ കരിയാത്ത വ്രണങ്ങൾക്ക്​ പ്രധാന കാരണം ചെറു സിരകളിലുണ്ടാകുന്ന വെരിക്കോസ്​ വെയിനനാണ്​. ചർമത്തിനടിയിൽ സൂക്ഷ്​മ സിരകളിൽ ചിലന്തിവല പോലെ പടരുന്ന സ്​പൈഡർ വെയിൻ, റെറ്റിക്കുലർ വെയിൻ തുടങ്ങിയ വെരിക്കോസ്​ വെയിനുകൾ വ്രണങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നതിനും രക്തസ്രാവത്തിനുമിടയാക്കാറുണ്ട്​.

Varicose Vein

വെരിക്കോസ്​ വെയിൻ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന സിരകൾ
അശുദ്ധ രക്തത്തി​​​​​െൻറ 90 ശതമാനവും കടന്ന്​ പോകുന്നത്​ കാലിലെ പേശികൾക്കുള്ളിൽ ആഴത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സിരകളിലൂടെയാണ്​. വെരിക്കോസ്​ ​ഇവയെ ബാധിക്കാറുണ്ട്​. അതുപോലെ ചർമത്തിന്​ തൊട്ട്​ താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സിരകൾ, ഇവയെത്തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സിരകൾ, പടർന്നു കിടക്കുന്ന സുക്ഷ്​മ സിരകൾ ഇവയിലും വെരിക്കോസ്​ എന്ന രോഗാവസ്ഥ വരാം.

പ്രധാനമായ ഏഴ്​ ഘട്ടങ്ങൾ
പാദങ്ങളിൽ കൂടുതലായി കാണുന്ന ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന വെരിക്കോസ്​ വെയിനിന്​ ഏഴ്​ ഘട്ടങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്​.

 • അറിയപ്പെടാതെ യാതൊരു വിധ ലക്ഷണവും ഉണ്ടാകാത്ത അവസ്ഥയായ സീറോ ഘട്ടം
 • അസ്വസ്​ഥതകൾ ഒന്നും പ്രകടമാക്കാതെ നേരിയ തോതിൽ സിരകൾ ചർമത്തിൽ പ്രകടമാകുന്ന ഒന്നാം ഘട്ടം
 • രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പാദങ്ങൾക്കും കാലങ്ങൾക്കും കഴപ്പ്​ അനുഭവപ്പെടുന്നു. തുടർന്ന്​ സിരകൾ ക്രമേണ വീർത്ത്​ വലുതാകുക. വലിയ സിരകളിലെ വെരിക്കോസ്​ വെയിനിന്​ പ്രധാനമായും ഇൗ മൂന്ന്​ ഘട്ടങ്ങൾ മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ.
 • മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കു​േമ്പാൾ കഴപ്പും നീരും കാലുകള​ിലോ, നിശ്ശേഷം ഇല്ലാതാകുകയോ ചെയ്യും. എന്നാൽ,​ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കാലുകളിൽ കഴപ്പും ഒപ്പം നീരുമുണ്ടാകും.
 • ചൊറിച്ചിൽ, നിറം മാറ്റം, നീർക്കെട്ട്​ തുടങ്ങിയ ​ലക്ഷണങ്ങളാണ്​ നാലാം ഘട്ടത്തിൽ കാണുക.
 • അഞ്ചാം ഘട്ടത്തിൽ വ്രണങ്ങൾ വരികയും കരിയുകയും വീണ്ടും പലതവണ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം.
 • കരിയാത്ത വ്രണങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്ന അവസാന ഘട്ടം.

വെരിക്കോസ്​ വെയിൻ - സാധ്യതകൾ ആർക്കൊക്കെ?
പാരമ്പര്യത്തിന്​ പുറമേ ഗർഭിണികൾ, 50വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ, ദീർഘ സമയം നിൽക്കുന്നവർ, പൊണ്ണത്തടിയുള്ളവർ തുടങ്ങിയവരിൽ വെരിക്കോസ്​ വെയിൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയേറും.

Pain

സങ്കീർണതകൾക്കിടയാക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ

 1. രക്തസ്രാവം
 2. കാലുകളിൽ രക്തം കട്ടകെട്ടി നീര്​ ആവുക
 3. കാലുകളിൽ രക്തത്തി​​​​​െൻറ ഒഴുക്ക്​ സുഗമമല്ലാ​ത്തതിനാൽ വെരിക്കോസ്​ വെയിൻ ഉള്ളവരിൽ പ്രാണവായു, പോഷകങ്ങൾ, മലിന്​ വസ്​തുക്കൾ ഇവയുടെ ചംക്രമണവും തടസ്സപ്പെടുന്നു. വ്രണങ്ങൾ, പഴുപ്പോടുകൂടിയ വ്രണങ്ങൾ, കട്ടികൂടിയ തൊലി, നിറംമാറ്റം ഇവ ഇവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നു.

പരിഹാരങ്ങൾ

 • കൃത്യമായ തുടർ ചികിത്സയും ശരിയായ ജീവിതശൈലിയും വെരിക്കോസ്​ വെയിൻ നിയന്ത്രണത്തിന്​ അനിവാര്യമാണ്​. വേഷ്​ടനം (ചുറ്റി​െക്കട്ടൽ) വേദനയും ഭാരവും കുറക്കും. ഒൗഷധങ്ങൾക്കൊപ്പം ലേപനം, സിരാവ്യധം, വസ്​തി ഇവയും അവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച്​ നൽകുന്നു. ആവണക്ക്​, ചിരവില്വ, കുടങ്ങൾ, മഞ്ചട്ടി, തഴുതാമ, അമൃത്​, നറുനീണ്ടി, തെറ്റി തുടങ്ങിയ ഒൗഷധികൾ നല്ല ഫലം തരും.
 • ഒപ്പം ദീർഘനേരം നിൽക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്​ ഒഴിവാക്കണം.
 • ഇരിക്കു​േമ്പാൾ കാലുകൾ പിണച്ച്​ വക്കാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം.
 • ​േഗാതമ്പ്​, റാഗി, നാരങ്ങ, നെല്ലിക്ക, മുന്തിരി, വെളുത്തുള്ളി, കാരറ്റ്​, മത്തങ്ങ, മധുരക്കിഴങ്ങ്​, തണ്ണിമത്തൻ ഇവയും സിരകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന്​ ഗുണകരമാണ്​.
   

drpriyamannar@gmail.com
കോട്ടക്കൽ ആര്യ​വൈദ്യശാല
മാന്നാർ

Loading...
COMMENTS