രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ കേരളത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളികളാകണം-ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം പ്രസിഡൻറ് 

20:50 PM
09/10/2018

മനാമ: പ്രളയം തകർത്തെറിഞ്ഞ കേരളത്തി​​െൻറ അടിസ്ഥാന ഘടനയുടെ പുനർനിർമ്മാണ വിഷയം നടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമ​​െൻറിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം പ്രസിഡൻറ് പി.വി രാധാകൃഷ്ണപിള്ള പറഞ്ഞു. ഒാണം^നവരാത്രി ആഘോഷത്തി​​െൻറ ഭാഗമായുള്ള വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മന്ത്രി മണി ഫണ്ട് ശേഖരിക്കാൻ വരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില വിമർശനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. സഹായം അഭ്യർഥിക്കുേമ്പാൾ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ നൂറ് കാരണങ്ങൾ ചിലർക്ക് പറയാനുണ്ടാകും. കൊടുക്കാൻ ഒരേ ഒരു കാരണമേയുള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ കേരളത്തി​​െൻറ പ്രളയാനന്തര  ദയനീയാവസ്ഥയാണ്. അതിനാൽ നാടിനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെയുള്ള സഹായം വേണം.

ഗവൺമ​​െൻറി​​െൻറ രാഷ്ട്രീയം നോക്കേണ്ട സന്ദർഭമിതല്ല. അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരും നമ്മെപ്പോലുള്ള മനുഷ്യരാണ്. അവരെ വിശ്വാസിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. വിമർശനങ്ങൾ നല്ലതാണ്. ജനാധിപത്യത്തിൽ അതിന് ആരോഗ്യകരമായ സ്ഥാനവുമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ കേരളത്തി​​െൻറ അവസ്ഥയെ കാണാത്ത മട്ടിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ നല്ലതല്ല. ബഹ്റൈനിലെ മലയാളികൾ ഇതുവരെ കൈയയച്ചുള്ള സഹായപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിയത്. അതിൽ രാഷ്ട്രീയമോ മറ്റ് ഏന്തെങ്കിലും വേർതിരിവുകളോ പ്രവാസികളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നാടി​​െൻറ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനുവേണ്ടിയാണ് ഇൗ പരിശ്രമങ്ങളെല്ലാം.

തകർന്ന റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ. ഇവ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ പ്രവാസി സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഇൗ അവസരത്തിൽ ഗവൺമ​​െൻറിനോട് അഭ്യർഥിക്കുകയാണ്. മന്ത്രി എം.എം. മണി ബഹ്റൈനിൽ എത്തുേമ്പാൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇക്കാര്യം അറിയിക്കുമെന്നും പി.വി.രാധാകൃഷ്ണപിള്ള പറഞ്ഞു. 

 

Loading...
COMMENTS