പി.എസ്​.സി ബിരുദതല പരീക്ഷകളും മലയാളത്തിൽ

21:31 PM
13/05/2020

തിരുവനന്തപുരം: കേരള പബ്ലിക്​ സർവിസ്​ കമീഷൻ ബിരുദതലത്തിൽ നടത്തുന്ന പരീക്ഷകൾക്കും ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലാക്കാൻ തീരുമാനം. 

മലയാളത്തിന്​ പുറമെ തമിഴ്​, കന്നഡ ഭാഷകളിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തും. കമീഷൻ യോഗത്തിലാണ്​ തീരുമാനം. പി.എസ്​.സി നിലവില വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ച പരീക്ഷകൾക്ക്​ തീരുമാനം ബാധകമാ​കുമോയെന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല. 

Loading...
COMMENTS