ഒന്നാം വർഷ ഹയർസെക്കൻഡറി ഇംപ്രൂവ്​മെൻറ്​ പരീക്ഷ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു

13:58 PM
30/09/2019

തിരുവനന്തപുരം: ഒന്നാം വർഷ ഹയർസെക്കൻഡറി ഇംപ്രൂവ്​മ​െൻറ്​ പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫലം keralaresults.nic.in എന്ന വെബ്​സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്​.
 

Loading...
COMMENTS