സ്വർണ വായ്​പക്ക്​ നിയന്ത്രണം; 20,000 രൂപക്ക്​ മുകളിൽ പണമായി നൽകാനാവില്ല

11:30 AM
10/03/2017

ന്യൂഡൽഹി: സ്വർണ പണയം വെച്ച്​ വായ്​പയെടുക്കു​േമ്പാൾ 20,000 രൂപക്ക്​ മുകളിൽ പണമായി നൽകാനാവില്ലെന്ന്​ ആർ.ബി.​െഎ. 20,000 രൂപക്ക്​ മുകളിൽ തുക വായ്​പ നൽകു​േമ്പാൾ ചെക്ക്​ നൽകണമെന്നാണ്​ ആർ.ബി.​െഎയുടെ പുതിയ നിർദ്ദേശം. ആർ.ബി.​െഎയുടെ പുതിയ ഉത്തരവി​െൻറ പശ്​ചാത്തലത്തിൽ സ്വർണ വായ്​പകൾ നൽകുന്ന ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒാഹരി വില നാല്​ ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു.

നോട്ട് അസാധുവാക്കിലിനുശേഷം ഭേദഗതി ചെയ്ത ആദായ നികുതി നിയമത്തിലെ പ്രത്യേക വകുപ്പ് പ്രകാരം പണമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന തുക 20,000 രൂപയായി സര്‍ക്കാര്‍ കുറച്ചിരുന്നു. ഇതാണ്​ സ്വർണ വായ്​പയുടെ കാര്യത്തിലും ആർ.ബി.​െഎ ബാധകമാക്കിയത്​.


നേരത്തെ ഒരു ലക്ഷത്തിന്​ മുകളിൽ സ്വർണ വായ്​പയെടുക്കു​േമ്പാഴാണ്​ നിർബന്ധമായും ചെക്ക്​ നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്​. ഇതിലാണ്​ ആർ.ബി.​െഎ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്​. പണ സമ്പദ്​വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന്​ പണരഹിത സമ്പദ്​വ്യവസ്ഥയിലേക്കുള്ള സർക്കാറിെൻറ നീക്കങ്ങൾക്ക്​ കരുത്ത്​ പകരുന്നതാണ്​ ആർ.ബി.​െഎയുടെ തീരുമാനം എന്നാണ്​ സാമ്പത്തിക വിദഗ്​ധരുടെ പക്ഷം.

Loading...
COMMENTS