മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കു​േമ്പാൾ

17:04 PM
01/03/2017

കൃത്യമായ ആസുത്രണത്തോടെ നിക്ഷേപിച്ചാൽ നല്ല ആദായം നൽകുന്നതാണ്​ മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ടുകൾ.  ഫണ്ടുകൾ തെരഞ്ഞടുക്കുന്നത്​ മുതൽ നിക്ഷേപകർ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ടു നിക്ഷപകൻ ഒാഹരി വിപണിയിൽ നേരിട്ട്​  പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നില്ല. ഫണ്ട്​ മാനേജർമാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നവരാണ്​ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്​ സഹായിക്കുന്നത്​. ഇവർ വിവിധ ഒാഹരികളിലായി പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നു. നികുതി ഇളവ്​ ഉൾപ്പടെ നേടുന്നതിന്​ മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ട്​ നിക്ഷേപങ്ങൾ സഹായിക്കും.

ആധാർ കാർഡ്​, പാൻ കാർഡ്​, അഡ്രസ്​ പ്രൂഫ്​, ഫോ​േട്ടാ എന്നിവയുമായി മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ട്​ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാവുന്നതാണ്​. പൊതുമേഖല സ്ഥാപനമായ എസ്​.ബി.​െഎ മുതൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികൾ വരെ മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ട്​ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്​. ആദ്യമായി  മാസം ഒരു നിശ്​ചിത തുക എന്ന കണക്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ്​ ഉചിതം.

സിസ്​റ്റമാറ്റിക്​ ഇൻവെസ്​റ്റമെൻറ്​ പ്ലാൻ എന്നാണ്​ മാസത്തിൽ നിശ്​ചിത തുക നിക്ഷേപിക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക്​ പറയുന്ന പേര്​​. ഇൗ പദ്ധതി പ്രകാരം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന്​ നിശ്​ചിത തുക മാസം തോറും മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപമായെത്തും. ആദ്യമായി നിക്ഷേപിക്കു​േമ്പാൾ ലാർജ്​ സ്​കാപ്​ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ്​ ഉചിതം. പെ​െട്ടന്ന്​ ലാഭം തരുന്ന ഫണ്ടുകൾ സ്​മാൾ കാപ്പ്​ ഫണ്ടുകളാണെങ്കിലും നഷ്​ട സാധ്യതയും അതിനനുസരിച്ച്​ കൂടും. ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ വൻ ലാഭം മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന്​ ​പ്രതീക്ഷിക്കരുത്​. 10 മുതൽ 15 വർഷത്തേക്ക്​ വരെ നിക്ഷേപിച്ചാൽ മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന്​ ആദായമുണ്ടാക്കാം. ആദ്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക്​ പരിഗണിക്കാവുന്ന ഫണ്ടുകളാണ്​ എസ്​.ബി.​െഎ ബ്ലൂ ചിപ്പ്​ ഫണ്ട്​, ബിർള സൺ​ലൈഫ്​ ഫ്രണ്ട്​ലൈൻ ഫണ്ട്​, മിറായ്​ അസെറ്റ്​ ​

 

Loading...
COMMENTS