കൊച്ചി: എറണാകുളം തൃപ്പൂണിത്തുറ പേട്ടയിൽ ഇറാ ഹോംസി​​െൻറ ലക്ഷ്വറി പ്രോജക്​ടറായ പ്രൈം വില്ല ഒരുങ്ങുന്നു. ബാഹ്യ സൗന്ദര്യത്തി​നൊപ്പം വാസ്​തുവിനും പ്രധാന്യം നൽകിയ വില്ല, ആർക്കും ഇഷ്​ടപ്പെടുന്ന വീട്​...