മൂലധനസമാഹരണം: ബാങ്കിങ്​ ഒാഹരികളുടെ വിലയിടിഞ്ഞു

14:49 PM
25/01/2018
Re-capitalisation

മുംബൈ: ബാങ്കുകളുടെ മൂലധനസമാഹരണം സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സർക്കാർ പുറത്ത്​ വിട്ടതിന്​ പിന്നാലെ ബാങ്കുകളുടെ ഒാഹരികളുടെ വിലയിടിഞ്ഞു. എസ്​.ബി.​െഎ, ബാങ്ക്​ ഒാഫ്​ ബറോഡ, പഞ്ചാബ്​ നാഷണൽ ബാങ്ക്​ എന്നിവയുടെ ഒാഹരി വിലയാണ്​ കുറഞ്ഞത്​. എന്നാൽ, പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട ചെറുകിട ബാങ്കുകളുടെ ഒാഹരികളിൽ നഷ്​ടമുണ്ടായില്ല. 

നിഫ്​റ്റിയിൽ പൊതുമേഖല ബാങ്കുകളുടെ ഇൻഡെക്​സ്​ നഷ്​ടത്തിലാണ്​ വ്യാപരം നടത്തുന്നത്​. എസ്​.ബി.​െഎയുടെ ഒാഹരിവില 4.82  ശതമാനവും പി.എൻ.ബി 5.83 ബാങ്ക്​ ഒാഫ്​ ബറോഡ 4.57 ശതമാനവും നഷ്​ടം രേഖപ്പെടുത്തി. മൂലധനസമാഹരണം ബാങ്കുകൾക്ക്​ ഗുണകരമാവുമെങ്കിലും ഒാഹരി വിപണിയിൽ ഇത്​ ചെറിയ ചില തിരിച്ചടികൾക്ക്​ കാരണമാവുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്​ധരുടെ​ വിലയിരുത്തൽ.

ബാങ്കുകളുടെ മൂലധനസമാഹരണത്തിനായി 88,140 കോടിയാണ്​ ഇൗ സാമ്പത്തിക വർഷം സർക്കാർ നൽകുക. 
 

COMMENTS