ബംഗളൂരു: വെള്ളിയാഴ്​ച റെക്കോർഡ്​ നേട്ടമാണ്​ ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണികളിൽ ഉണ്ടായത്​. 1,921 പോയിൻറ്​ നേട്ടമാണ്​ സെൻസെക്​സിൽ കൈവരിച്ചത്​. നിഫ്​റ്റിയും 569 പോയിൻറ്​ നേട്ടമുണ്ടാക്കി. കുതിപ്പിലും ചില ഓഹരികൾ...