പ്രത്യക്ഷനികുതിക്ക്​ ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതിയുമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ

14:43 PM
05/02/2020

ന്യൂഡൽഹി: പ്രത്യക്ഷ നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഫോറങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന തർക്കങ്ങളിൽ ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതിയുമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ. ഇതിനായി വിവാദ്​ ​സേ വിശ്വാസ്​ എന്ന പേരിൽ ബില്ല്​ ധനമന്ത്രി നിർമലാ സീതാരാമൻ പാർലമ​െൻറിൽ കൊണ്ട്​ വന്നു.

പുതിയ ബിൽ പ്രകാരം 2020 മാർച്ച്​ 31ന്​ മുമ്പായി തർക്കം നില നിൽക്കുന്ന കേസുകളിൽ നികുതി നൽകാം. ഇത്തരത്തിൽ നികുതി നൽകു​േമ്പാൾ പലിശയും പിഴയും കേന്ദ്രസർക്കാർ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി നൽകും. 

9.32 ലക്ഷം കോടിയുടെ നികുതി തർക്ക കേസുകളാണ്​ തീർപ്പാകാതെ നില നിൽക്കുന്നത്​. ഇത്​ തീർപ്പാക്കാൻ പുതിയ പദ്ധതി കൊണ്ട്​ വരുന്നതിലൂടെ അധിക വരുമാനമാണ്​ കേന്ദ്രസർക്കാറിൻെറ ലക്ഷ്യം.

Loading...
COMMENTS