അമിത ചെലവ്​: എ.ടി.എമ്മുകൾക്ക്​ താഴിടാനൊരുങ്ങി ബാങ്കുകൾ

14:18 PM
28/10/2017
sbi- ATM

ന്യൂഡൽഹി: ചെലവ്​ കുറക്കുന്നതി​​െൻറ ഭാഗമായി എ.ടി.എമ്മുകൾ പൂട്ടാനൊരുങ്ങി ബാങ്കുകൾ . ഇതി​​െൻറ ഭാഗമായി ഇൗ വർഷം ആഗസ്​റ്റ്​ മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 358 എ.ടി.എമ്മുകളാണ്​ പൂട്ടിയത്​. ആകെ എ.ടി.എമ്മുകളുടെ 0.16 ശതമാനം ഇത്തരത്തിൽ പൂട്ടി. കഴിഞ്ഞ വർഷവും എ.ടി.എമ്മുകളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറച്ചിരുന്നു.

നഗരങ്ങളിലെ എ.ടി.എമ്മുകളാണ്​ പ്രധാനമായും ബാങ്കുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നത്​. എ.ടി.എമ്മുകൾ പരിപാലിക്കുന്നതിനായി ബാങ്കുകൾ വൻ തുക ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്​. എ.ടി.എമ്മുകൾ ഒഴിവാക്കുക വഴി ഇൗ തുക ലാഭിക്കാമെന്നാണ്​ ബാങ്കുകളുടെ കണക്ക്​ കൂട്ടൽ. രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ബാങ്കായ എസ്​.ബി.​െഎ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന്​ മാസത്തിനിടയിൽ 91 എ.ടി.എം കൗണ്ടറുകൾ പൂട്ടിയിരുന്നു. പഞ്ചാബ്​ നാഷണൽ ബാങ്ക്​ ആകെ എ.ടി.എമ്മുകളുടെ എണ്ണം 10,502ൽ നിന്ന്​ 10,083 ആക്കി കുറച്ചിരുന്നു. പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ബാങ്കായ എച്ച്​.ഡി.എഫ്​.സി 12,230ൽ നിന്ന്​ 12,225 ആയി എ.ടി.എമ്മുകളുടെ എണ്ണം കുറച്ചു.

നഗരഹൃദയങ്ങളിൽ എ.ടി.എം കിയോസ്​കുകൾക്കായി സ്ഥലം ലഭിക്കാൻ ത​ന്നെ ശരാശരി 8,000 രൂപ മുതൽ 15,000 രൂപ വരെ നിലവിൽ ബാങ്കുകൾ വാടക നൽകണം. ഇതിനെ പുറമേ വൈദ്യുതി ബില്ല്​, എ.ടി.എം ഒാപ്പറേറ്റർമാരുടെ ചാർജ്​, സെക്യുരിറ്റി ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം എന്നിവയെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ ഒരു മാസം എ.ടി.എമ്മിനായി ശരാശരി  ലക്ഷം രൂപ വരെ ബാങ്കുകൾക്ക്​ മുടക്കേണ്ടി വരും. ഇത്​ കുറക്കുന്നതിന്​ വേണ്ടിയാണ്​ എ.ടി.എമ്മുകൾ പൂട്ടുന്നത്​.

COMMENTS