പച്ചത്തേങ്ങ വീണ്ടും സംഭരിക്കുന്നു

  • തൊണ്ടുകളഞ്ഞ ഉരുളൻ പച്ചത്തേങ്ങ കിലോ​ 27 രൂപ

22:43 PM
19/07/2019
പ്രാഥമിക കാർഷിക വിപണന സഹകരണസംഘങ്ങൾ മുഖേന സുതാര്യമായ നിലയിൽ പച്ചത്തേങ്ങ സംഭരണ പദ്ധതി പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. കേരഫെഡിൽ അംഗങ്ങളായ പ്രാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ/മാർക്കറ്റിങ്​ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ/കേന്ദ്ര നാളികേര വികസന ബോർഡിനുകീഴിലുള്ള നാളികേര ഉൽപാദക സൊസൈറ്റി/ഫെഡറേഷനുകൾ, ഡ്രയർ സൗകര്യമുളള മറ്റ് സൊസൈറ്റികൾ എന്നിവ കർഷകരിൽനിന്ന് നേരിട്ട് ഗുണനിലവാരമുള്ള പച്ച നാളികേരം സംഭരിക്കണം. തുടർന്ന്​ കേരഫെഡ് നിഷ്കർഷിച്ച ഗുണനിലവാരത്തിലെ കൊപ്രയാക്കി കേരഫെഡിന് നൽകണം. തൊണ്ടുകളഞ്ഞ ഉരുളൻ പച്ചത്തേങ്ങക്ക്​ കിലോക്ക്​ 27 രൂപയാണ് നിലവിലെ സംഭരണവില. പച്ചത്തേങ്ങ സംഭരണത്തിനുള്ള സംസ്ഥാനതല ഏജൻസിയായി കേരഫെഡി​െനയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാനദണ്ഡപ്രകാരം കേരഫെഡ് വഴി കൊപ്ര സംഭരിക്കുന്നതിനായി നാഫെഡി​െനയും ചുമതലപ്പെടുത്തി. 
മാർഗനിർദേശങ്ങൾ:  
* എഫ്.എ.ക്യു നിലവാരത്തിലുള്ള കൊപ്ര തയാറാക്കി കേരഫെഡിന് നൽകുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ നാളികേരം സംഭരിക്കണം. സംഭരിക്കുന്നത് കൊപ്രയാക്കി പരമാവധി 30 ദിവസത്തിനകം കേരഫെഡ് ഫാക്ടറികളിൽ അംഗീകരിച്ച ഏജൻസികൾ എത്തിക്കണം.  
* സംഭരിക്കുന്ന നാളികേരത്തി​​​െൻറയും കൊപ്രയുടെയും വിലയും സ്​റ്റോക്കും ദിവസവും വൈകീട്ട്​ നാലിന്​ മുമ്പായി കേരഫെഡ്​ മേഖലാഓഫിസുകളിൽ അംഗീകരിച്ച ഏജൻസി/സംഘങ്ങൾ ഇ-മെയിൽ സന്ദേശമായി അറിയിക്കണം
*വില കർഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക്​ നേരിട്ട്  സംഘങ്ങൾ/കേരഫെഡ് നൽകണം. 
* തെങ്ങുകൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തി​െൻറ വിസ്​തൃതി, തെങ്ങുകളുടെ എണ്ണം, വാർഷിക ഉൽപാദനം എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപത്രം, കർഷകർ അപേക്ഷിക്കുന്ന മുറക്ക്​ കൃഷി ഓഫിസർ നൽകണം. കൃഷിഓഫിസർ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പരിശോധിച്ച് പേര് രജിസ്​റ്റർ ചെയ്ത കർഷകരിൽനിന്ന്​ തെങ്ങ് ഒന്നിന് പരമാവധി 50 നാളികേരം ഒരുവർഷം എന്ന കണക്കിൽ മാത്രമേ സംഭരിക്കാവൂ.  
* നാളികേരത്തിൽനിന്ന്​ നീക്കം ചെയ്യുന്ന തൊണ്ട് സംഭരിക്കുന്നതിന്​ കയർ ഡെവലപ്​മ​െൻറ് ഡയറക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായ നടപടി വിവിധ സംഭരണ ഏജൻസികൾ സ്വീകരിക്കണം. 
* നാളികേരം ഉണക്കി കൊപ്രയാക്കുന്നതിന് ഡ്രയറുകളുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകാം.
* ഓരോ മാസ​െത്തയും സംഭരണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അതത്​ സംഘത്തി​െൻറ ബോർഡ്​ യോഗത്തിൽ  സമർപ്പിച്ച് അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കണം.
Loading...
COMMENTS