സ്കൂൾ പച്ച
August 10 2016
പത്തോ ഇരുപതോ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ മനുഷ്യന്‍ ചൊവ്വാ ഗ്രഹത്തെയും കീഴടക്കുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകം പറയുന്നത്. ഭാവിയില്‍ ചൊവ്വയില്‍ കോളനികള്‍ വരെ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന നമ്മുടെ സ്വപ്നം യാഥാര്...