സ്കൂൾ പച്ച
August 17 2016
സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്‍െറ അലയൊലികള്‍ ഏറ്റവുമധികം പ്രകമ്പനംകൊള്ളിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ കേരളം. പയ്യന്നൂരും അഞ്ചുതെങ്ങും തിരൂരുമെല്ലാം അവയില്‍ ചിലതുമാത്രം. നെടുവേലി ഗവ. ഹയര്‍ സെ...