സേവനാവകാശ നിയമം

07:51 AM
16/02/2018

നമ്മുടെ സർക്കാർ ഒാഫിസുകളിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന പരാതികൾക്ക്​ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പരാതിക്കാരന്​ മറുപടി നൽകാൻ നിയമപരമായി ഉദ്യോഗസ്​ഥരെ നിർബന്ധിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും നിയമം നിലവിലു​േണ്ടാ? കോട്ടയം ജില്ലയിലെ തലയോലപ്പറമ്പ്​ സ്വദേശി ശാന്തമ്മയുടെ ചോദ്യം ഏറെ പ്രസക്​തമാണ്​. മാന്വൽ ഒാഫ്​ ഒാഫിസ്​ ​പ്രൊസീജിയറി​​​െൻറ 72ാം ഖണ്ഡിക ഹരജിക്കാരെ ഉത്തരവുകൾ അറിയിക്കണം എന്നു പറയുന്നുണ്ട്​.

പൊതുജനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഹരജി തള്ളിക്കളയു​േമ്പാൾ അതിനുള്ള കാരണം ഉത്തരവി​​​െൻറ ഡ്രാഫ്​റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അപേക്ഷ നിരസിച്ചതി​​​െൻറ കാരണം അപേക്ഷകനെ അറിയിക്കണമെന്ന്​ നിയമം നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, 2012ൽ നിലവിൽവന്ന കേരള സേവനാവകാശ നിയമം സമയബന്ധിതമായി ഉദ്യോഗസ്​ഥർ ജനങ്ങൾക്ക്​ സേവനം നൽകണമെന്ന്​ നിഷ്​കർഷിക്കുന്നു. സർക്കാർ നിലവിൽ വിജ്​ഞാപനം ചെയ്​ത സേവനങ്ങളെയാണ്​ ഇൗ നിയമത്തി​​​െൻറ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്​

ഉദാഹരണത്തിന്​, വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്​ വില്ലേജ്​ ഒാഫിസിൽ അപേക്ഷ നൽകിയാൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച്​ അഞ്ചുദിവസത്തിനകം വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്​ വില്ലേജ്​ ഒാഫിസർ അപേക്ഷകന്​ നൽകിയിരിക്കണം. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അതു നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിയമാനുസൃതമായ കാരണം എഴുതി നൽകുകയും വേണം.
ഇൗ നടപടിയിൽ അപേക്ഷകൻ തൃപ്​തനല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം അപ്പീൽ അധികാരിയായ തഹസിൽദാർക്ക്​ അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കാം. അഞ്ചു ദിവസത്തിനകം തഹസിൽദാർ അപ്പീൽ തീർപ്പാക്കണം. ഇൗ നടപടിയിലും അപേക്ഷകന്​ തൃപ്​തിയില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം അപ്പീൽ അധികാരിയായ ആർ.ഡി.ഒയെയാണ്​ സമീപിക്കേണ്ടത്​.
വില്ലേജ്​ ഒാഫിസറും തഹസിൽദാറും സ്വീകരിച്ച നടപടിയിൽ അപാകതയുണ്ടെന്ന്​ കണ്ടെത്തിയാൽ 5000 രൂപ വരെ പിഴ വിധിക്കാനും വകുപ്പുതല ശിക്ഷാനടപടിക്ക്​ ശിപാർശ ചെയ്യാനും അധികാരമുണ്ട്​.എന്നാൽ, സംസ്​ഥാന വികലാംഗ കമീഷനു നൽകിയ പരാതിയുടെ തുടർനടപടി സേവനാവകാശ നിയമത്തി​​​െൻറ പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ല.

‘ഒാഫിസ്​ കാര്യങ്ങൾ’ അറിയുക ജനങ്ങളുടെ അവകാശം
നിയമപ്രകാരം കാരണം വ്യക്​തമാക്കാതെ വിവരാവകാശ അപേക്ഷ നിരസിച്ച ഉദ്യോഗസ്​ഥനെ ശിക്ഷിച്ച കമീഷ​​​െൻറ നടപടി ഹൈകോടതി ശരിവെച്ചു. ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഒാഫ്​ അഗ്രികൾചറൽ റിസർച്ച്​ എന്ന സ്​ഥാപനത്തിലെ പബ്ലിക്​ ഇൻഫർമേഷൻ ഒാഫിസറെയാണ്​ (പി.​െഎ.ഒ) 25,000 രൂപ പിഴ ചുമത്താൻ കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമീഷൻ ഉത്തരവിട്ടത്​. ഇൗ ഉത്തരവ്​ നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്​ ഉദ്യോഗസ്​ഥൻ സമർപ്പിച്ച ഹരജി ഡൽഹി ഹൈകോടതി നിരാകരിച്ചു.
രോഗനിർണയത്തിനുള്ള സാ​മഗ്രികൾ വാങ്ങിയതി​​​െൻറ ചെലവും കണക്കുമാണ്​ ആദിത്യ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടത്​. ‘‘ഇതെല്ലാം ഒാഫിസ്​ കാര്യമായതിനാൽ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം നൽകാനാവില്ല’’ എന്ന മറുപടിയാണ്​ പി.​െഎ.ഒ അപേക്ഷകന്​ നൽകിയത്​. ഇൗ നിലപാടിനെ ചോദ്യംചെയ്​ത്​ അപേക്ഷകൻ വിവരാവകാശ കമീഷനെ സമീപിച്ചു. നിയമപരമല്ലാത്ത മറുപടി നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്​ഥ​​​െൻറ നിലപാടിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമീഷൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷ നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

അപേക്ഷ നിരസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം മറുപടിയിൽ വ്യക്​തമാക്കണം. വിവരാവകാശ നിയമത്തി​​​െൻറ ഏതു വകുപ്പുപ്രകാരമാണ്​ അപേക്ഷ നിരാകരിക്കുന്നത്​ എന്ന്​ ഉത്തരവിൽ ഉണ്ടാവണം. ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ‘‘ഇതെല്ലാം ഒാഫിസ്​ കാര്യമാണ്​’’ എന്ന മറുപടി ആർ.ടി.​െഎ നിയമത്തി​​​െൻറ അന്തസ്സത്തക്ക്​ വിരുദ്ധമാണെന്ന്​ ഹൈകോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വിവരാവകാശ നിയമവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച്​ വിവരം നിഷേധിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്​ഥർക്ക്​ ശക്​തമായ താക്കീതാണ്​ ഹൈകോടതിയുടെ ഇൗ വിധി നൽകുന്നത്​.

സർവകലാശാല അധികതുക ഇൗടാക്കുന്നത്​ ​​ൈഹകോടതി വിലക്കി
വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷകളിൽ സർവകലാശാലകൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾക്ക്​ വിവരാവകാശ നിയമത്തി​​​െൻറ ചട്ടങ്ങൾപ്രകാരമുള്ള ഫീസ്​ മാത്രമേ ഇൗടാക്കാൻ പാടുള്ളൂവെന്ന്​ ​െഹെകോടതി വ്യക്തമാക്കി.
വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം സർവകലാശാലകൾ ഉത്തരക്കടലാസി​​​െൻറ പകർപ്പ്​ പേജ്​ ഒന്നിന്​ രണ്ടു രൂപ നിരക്കിൽ മാത്രമേ അപേക്ഷകരിൽനിന്ന്​ ഇനി ഇൗടാക്കാവൂവെന്ന്​ ഹൈകോടതി നിർദേശിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ഗവ.​ ലോ കോളജ്​ വിദ്യാർഥി കെ.ജി. പ്രമോദ്​ കുമാർ സമർപ്പിച്ച പരാതിയിൽ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമീഷണർ വിൻസൻ എം. പോൾ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവി​​​െൻറ സാധുത  ​േചാദ്യംചെയ്​ത്​ കേരള സർവകലാശാല സമർപ്പിച്ച ഹരജിയാണ്​ ഹൈകോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞത്​. നേരത്തേ, സിംഗ്​ൾ ബെഞ്ചും ഹരജി നിരാകരിച്ചിരുന്നു. ഇൗ വിധിയെ ചോദ്യംചെയ്​ത്​​ സർവകലാശാല ചീഫ്​ ജസ്​റ്റിസ്​ അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.

സർവകലാശാലയിൽനിന്ന്​ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന്​ സർവകലാശാല ചട്ടപ്രകാരം പേജ്​ ഒന്നിന്​ 500 രൂപ നിരക്കിൽ വിദ്യാർഥികളിൽനിന്ന്​ ഇൗടാക്കാൻ അധികാരമുണ്ടെന്നുള്ള അഭിഭാഷക​​​െൻറ വാദം ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്​ നിരാകരിച്ചു. സർവകലാശാല ചട്ടങ്ങളിൽ ഒാരോന്നിനും ഫീസ്​ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. എന്നാൽ, വിവരാവകാശപ്രകാരം വിവരം നൽകു​േമ്പാൾ  ആ നിയമത്തിലെ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള തുക മാത്രമേ അപേക്ഷകനിൽനിന്ന്​ ഇൗടാക്കാൻ കഴിയൂവെന്ന്​ കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
കേരള പബ്ലിക്​ സർവിസ്​ കമീഷൻ നേര​േത്ത സമർപ്പിച്ച ഹരജിയിൽ കേരള ഹൈ​േകാടതിയും സുപ്രീംകോടതിയും പി.എസ്​.സിയുടെ വാദം നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട്​ വിവരാവകാശനിയമ ചട്ടത്തി​​​െൻറ  അതിപ്രഭാവം അംഗീകരിച്ച കാര്യം ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്​ ഉത്തരവിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സുപ്രീംകോടതി ഒരിക്കൽ തീർപ്പാക്കിയ നിയമപ്രശ്​നം പിന്നീട്​ വീണ്ടും ഉന്നയിച്ച്​ കോടതിയുടെ വിലപ്പെട്ട സമയവും പൊതുപണവുമാണ്​ നഷ്​ടപ്പെടുത്തിയത്​. 

വ്യവഹാരയുദ്ധം  നടത്തുന്ന സർവകലാശാലകളിൽനിന്നും അവർക്ക്​ തെറ്റായ നിയമോപദേശം നൽകുന്ന നിയമവിദഗ്​ധരിൽനിന്നുമാണ്​ ഇൗ വ്യവഹാരത്തിലൂടെ നഷ്​ടപ്പെട്ട തുക ഇൗടാക്കേണ്ടത്​.

Loading...
COMMENTS