ഇറച്ചി വില നിശ്ചയിച്ചു; അമിതവില ഈടാക്കിയാൽ നടപടി

05:02 AM
23/05/2020
തിരുവനന്തപുരം: മത്സ്യം, പോത്തിറച്ചി, കോഴി ഇറച്ചി എന്നിവക്ക് അമിതവില ഈടാക്കിയാൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കലക്ടർ കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചു. ഇറച്ചി വില നിശ്ചയിച്ചതായും കലക്ടർ അറിയിച്ചു. അമിതവില ഈടാക്കുന്നതായി ഉപഭോക്താക്കളിൽനിന്ന് പരാതി ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി. ഇറച്ചി വ്യാപാരികൾ വിൽപനവില നിർബന്ധമായും പ്രദർശിപ്പിക്കണം. കലക്ടർ നിശ്ചയിച്ച ഇറച്ചിവില (കിലോഗ്രാമിന്) കോഴി (ജീവനോടെ ) 135-150 രൂപ കോഴി ഇറച്ചി 180-200 രൂപ ആട്ടിറച്ചി 680-700 രൂപ പോത്തിറച്ചി 300-350 രൂപ കാളയിറച്ചി -300-330 രൂപ മത്സ്യയിനങ്ങളുടെ വില മത്സ്യഫെഡ് നിശ്ചയിക്കും പ്രകാരമായിരിക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ പരാതികളുണ്ടെങ്കിൽ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫിസർമാരെ ബന്ധപ്പെടണമെന്നും കലക്ടർ അറിയിച്ചു. പരാതിപ്പെടേണ്ട നമ്പറുകൾ: തിരുവനന്തപുരം 9188527335 സി.ആർ.ഒ സൗത്ത് 9188527332 സി.ആർ.ഒ നോർത്ത് 9188527334 ചിറയിൻകീഴ് 9188527336 നെയ്യാറ്റിൻകര 9188527329 നെടുമങ്ങാട് 9188527331 കാട്ടാക്കട 9188527330 വർക്കല 9188527338
Loading...