ബാപ്പുജി ട്രസ്​റ്റ്​ മഹാത്മാ പുരസ്​കാര സമർപ്പണം ഇന്ന്

05:00 AM
03/12/2019
ബാലുശ്ശേരി ഗോകുലം കോളജ് ഓഡിറ്റോറിയം: ബാപ്പുജി ട്രസ്റ്റിൻെറ രണ്ടാമത് മഹാത്മാ പുരസ്കാരം സാമൂഹിക-ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീധരൻ പൊയിലിന് സമർപ്പിക്കൽ -എഴുത്തുകാരൻ പ്രഫ. കൽപറ്റ നാരായണൻ- രാവിലെ 10.30
Loading...