ഹിമായത്തുൽ ഇസ്​ലാം എച്ച്​.എസ്​.എസിൽനിന്ന്​ പ്ലസ്​ ടുവിന്​ ഫുൾ എപ്ലസ്​ നേടിയവർ

05:01 AM
16/05/2019
F:\WED\CLT Photos\Himayathul Islam HSS plustwo (folder) 1. അഫ്സൽ മുഹമ്മദ്, 2. റീം റിയാസ്, 3. മിഷാൽ മുഹമ്മദ്, 4. മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ, 5. ഫാത്തിമ ഷാന, 6. എ.കെ. ലബീബ്, 7. നിഹ്മ ആമിന, 8. ഷഹർബാനു, 9. ആമിന അഷ്റഫ്, 10. അഹമ്മദ് സയാൻ, 11. നുബ്ല നഹാൻ, 12. ഖദീജ ബഷീർ, 13. കെ.വി. ഫിദ, 14. സി. ഹാഫിസ്, 15. ഉമർ റാഷിദ്, 16. ഫാത്തിമ നൈഫ, 17. റാഹിദ് മുഹമ്മദ്, 18. വിഷ്ണുപ്രിയ, 19. റിയ പർവീൻ, 20. ഹാദിയ ബുസ്താന, 21. ദേവയാനി, 22. ദിൽ പ്രസീർ, 23. ഫർസീൻ അഹമ്മദ്, 24. ഫാത്തിമുൽ അമ്ന, 25. പി. അഞ്ജിനി, 26. അഷ്ഫാഖ്, 27. അമിത, 28. ഫഹദ്.
Loading...