പഴയരിക്കണ്ടം പുഴയിൽ മാലിന്യം കലക്കി

05:01 AM
11/01/2019
ചെറുതോണി: മാലിന്യം തള്ളിയതിനെ തുടർന്ന് പഴയരിക്കണ്ടം പുഴ മലിനമായി. കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്തിലെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുഴയിലാണ് മാലിന്യം തള്ളിയത്. വെള്ളം പാൽ നിറത്തിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. മീൻ പിടിക്കാൻ പുഴയിൽ രാസവസ്തുക്കൾ കലക്കിയതാണോ എന്നും സംശയിക്കുന്നു. നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് കഞ്ഞിക്കുഴി പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അേന്വഷണം ഉൗർജിതമാക്കി. പുഴയിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് നിർദേശവും നൽകി. വെള്ളത്തിനു കടുത്ത ക്ഷാമം നേരിടുന്ന സമയത്ത് ജലം മലിനമാക്കിയവർക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
Loading...
COMMENTS