പൊലീസ് പരീക്ഷയെഴുതിയത് 5.25 ലക്ഷം പേർ

22:07 PM
22/07/2018
Women-Police-Constable

തിരുവനന്തപുരം: സിവിൽ പൊലീസ് ഒാഫിസർ, വനിതാ സിവിൽ പൊലീസ് ഒാഫിസർ തസ്തികയിൽ മാറ്റി​െവച്ച പരീക്ഷ ഞായറാഴ്ച നടന്നു. 2203 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 5.25 ലക്ഷം പേരാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്. ഏറ്റവുംകൂടുതൽ പരീക്ഷാകേന്ദ്രം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലായിരുന്നു; 415. ജില്ലയിൽ 1,00,154 പേർ പരീക്ഷ എഴുതി.

ഏറ്റവുംകുറവ് കാസർകോട്ട്​; 58 കേന്ദ്രം. 15,716 പേരാണ് ജില്ലയിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയത്​. രണ്ടു തസ്തികക്കും 6,56,058 പേർ അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും 1,30,706 പേർ കൺഫർമേഷൻ നൽകിയില്ല. ബാക്കി 5,25,352 പേർക്കാണ് പി.എസ്.സി സൗകര്യം ഒരുക്കിയത്. മേയ് 26ന്​ നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷയാണ് നിപ ബാധയെ തുടർന്ന്​ മാറ്റിയത്. 

Loading...
COMMENTS