കൊച്ചി: പുതിയ ഉയരങ്ങൾ താണ്ടി സ്വർണ വില കുതിക്കുന്നു. ഇന്ന്​ രാവിലെ 10 മണിക്ക്​ 240 രൂപ വർധിച്ച് 31,120 രൂപയായിരുന്നു. ഒരുമണിക്കൂർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ വീണ്ടും 160 രൂപ കൂടി പവന്​ 31280 രൂപയായി. ഗ്രാമിന്​...