മുംബൈ: കോവിഡ്​ കാലത്ത്​ അവസാനിക്കുന്ന ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വാറൻറി നീട്ടിനൽകാൻ വിവിധ കമ്പനികൾ തയാറെടുക്കുന്നു. സ്​മാർട്ട്​ ഫോൺ, വാഹനങ്ങൾ, ഇലക്​ട്രിക്​- ഇലക്​ട്രോണിക്​ ഉപകരണങ്ങൾ, ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങി...