സ്വർണവില പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞു

11:36 AM
19/08/2019
gold

കൊച്ചി: വാരം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞ് 27,840 രൂപയിലെത്തി. 3,480 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാമിന്‍റെ വില. 

കഴിഞ്ഞ വാരത്തിൽ പവന് 28,000 രൂപയും ഗ്രാമിന് 3500 രൂപയുമായിരുന്നു വില. ആഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ 18 വരെ സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയായിരുന്നു.

Loading...
COMMENTS