പ്രധാന മന്ത്രി ജൻധൻ യോജന അക്കൗണ്ടുകൾ ഫ്രീസ്​ ചെയ്യുന്നു

11:59 AM
28/05/2018
jan-dhan-yojana

ന്യൂഡൽഹി: സീറോ ബാലൻസ്​ അക്കൗണ്ടുകൾക്കായി റിസർവ്​ ബാങ്ക്​ വൻ പ്രചാരണം നടത്തുന്നതിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി ജൻധൻ യോജന ഉൾപ്പടെയുള്ള അടിസ്ഥാന നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ടുകൾ ഫ്രീസ്​ ചെയ്യുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി ജൻധൻ യോജന ഉൾപ്പടെയുള്ള ബേസിക്​സ്​ സേവിങ്​സ്​ അക്കൗണ്ടുകൾക്ക്​ മിനിമം ബാലൻസ്​ നിബന്ധന ബാധകമല്ല. പക്ഷേ പ്രതിമാസം നാല്​ ഇടപാടുകൾ മാത്രമേ ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകളിലുടെ നടത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. അതിൽ കൂടുതൽ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയാൽ ഉടനെ തന്നെ അക്കൗണ്ട്​ ​ബാങ്കുകൾ ഫ്രീസ്​ ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ്​ പരാതി. എച്ച്​.ഡി.എഫ്​.സി, സിറ്റി ബാങ്ക്​ പോലുളള ചില സ്വകാര്യ ബാങ്കുകൾ ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകളെ സാധാരണ അക്കൗണ്ടുകളാക്കി മാറ്റുന്ന​ുവെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്​​.

വിവിധ സർവീസ്​ ചാർജുകൾ മൂലം ജനങ്ങൾ ബാങ്കിങ്​ മേഖലയിൽ നിന്ന്​ അകന്ന്​ പോകുന്നത്​ ഒഴിവാക്കാനാണ്​ ബേസിക്​സ്​ സേവിങ്​സ്​ അക്കൗണ്ടുകൾ ആരംഭിച്ചത്​. പ്രതിമാസം നിശ്​ചിത തുക മിനിമം ബാലൻസായി നിർത്തണമെന്ന വ്യവസ്ഥ ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകൾക്ക്​ ബാധകമല്ല. എന്നാൽ ഒരു മാസത്തിൽ നാല്​ ഇടപാടുകൾ മാത്രമേ ഇൗ അക്കൗണ്ട്​ ഉടമകൾക്ക്​ ബാങ്കുകൾ നൽകുന്നുള്ളു. എ.ടി.എം, എൻ.ഇ.എഫ്​.ടി, ഇൻറർനെറ്റ്​ ഡെബിറ്റ്​, ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കൽ, ഇ.എം.​െഎ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇൗ നാല്​ ഇടപാടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

എസ്​.ബി.​െഎ, ആക്​സിസ്​ തുടങ്ങിയ ബാങ്കുകൾ നാല്​ ഇടപാടുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകൾ ഫ്രീസ്​ ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ്​ പരാതി. പ്രതിമാസ ഇടപാടുകൾക്കപ്പുറം പണം നൽകി പോലും മറ്റൊരു ഇടപാട്​ നടത്താൻ കഴിയാത്ത നിലയിലാണ്​ ബേസിക്​സ്​ സേവിങ്​സ്​ അക്കൗണ്ട്​ ഉടമകൾ. ഇത്​ നിക്ഷേപകർക്ക്​ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്​ടിക്കുന്നു.

Loading...
COMMENTS