ഏറെ സമകാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള ‘ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ’ എന്ന ബഷീറി​െൻറ പ്രസിദ്ധകൃതിയാണ്​ വെങ്ങാട്​ എ.എം.യു.പി സ്​കൂളിലെ ചുമരുകളിൽ ചിത്രമതിലായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്​. ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഭൂമിയിൽ അവകാശമുണ്ടെന്നും അവര...

ഭാഷയുടെ പഴയ ഈടുവെപ്പുകളും ദേശത്തിന്‍െറ ചരിത്രവും വായിച്ചെടുക്കുന്നത് പഴയ ലിഖിതങ്ങളുപയോഗിച്ചാണ്. കേരളത്തില്‍നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പഴയ ലിഖിതം ഏതാണ്? കേരളക്കരയില്‍ ജീവിച്ച മനുഷ്യര്‍ എന്നാവും ആദ്യമായി എഴുത...

ചാന്ദ്രയാനം

ജൂലൈ 21 ചാന്ദ്രദിനം

മനുഷ്യ​െൻറ ആദ്യ ചാന്ദ്രസന്ദർശനം നടന്നത് 1969 ജൂലൈ 21നാണ്. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ചെറിയ കാൽവെപ്പ് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിലും മാനവരാശിക്ക് അതൊരു കുതിച്ചുചാട്ടമായി. ആ ചരിത്ര നിമിഷത്തിെൻറ ഓർമയാണ് ഓരോ ചാന്ദ്രദിനത്തിലും 
ശാസ്​?ത്രലോകം സമ്മാ...

  • best wishes velicham
    shameema E