അധ്യാപകനായി ജോലിചെയ്യുന്ന കാലം. പ്ളസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ക്ളാസിലെ ശ്രുതിയെ മൂന്നുനാലു ദിവസമായി ക്ളാസില്‍ കാണാറില്ല. ചില കുട്ടികളുണ്ട്. അവര്‍ ദിവസങ്ങളോളം ക്ളാസില്‍ വന്നില്ളെങ്കിലും അറിയില്ല. പക്ഷേ, ശ്രുതി അങ്ങനെയല്...

എഴുത്ത് മനുഷ്യന്‍െറ വലിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിലൊന്നാണ്. മൗഖികാവയവങ്ങള്‍ (വായും തൊണ്ടയും നാവും ചുണ്ടുമെല്ലാം ചേര്‍ന്നത്) കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദസ്വരൂപമാണല്ളോ ഭാഷ. ഈ ശബ്ദത്തെ ചില വരകളിലും കുറികളിലും രേഖപ്പെടുത്തിവെക്ക...

ലോക സംസ്കൃതികളിലേക്ക്

ആധുനികകാലത്തിന് അദ്ഭുതവും അതോടൊപ്പം കടപ്പാടുകളും ഒരുപോലെ സമ്മാനിച്ചവയാണ് പ്രാചീന നാഗരികതകള്‍. മനുഷ്യപുരോഗതിയുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്ന വെങ്കലയുഗത്തില്‍, ഗ്രാമകേന്ദ്രീകൃത ജീവിതത്തില്‍നിന്ന് നാഗരികതയിലേക്ക് ജനങ്ങളത്തെി; കച്ചവടവും കൈത്തൊഴിലും അതിനവരെ സഹായിച്ചു. ലോകത്തിന്‍െറ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഉയര്‍ന്നുവന്ന സംസ്കൃതികളായ മെസപ്പൊട്ടേമിയ, ഈജിപ്ത്,...

  • best wishes velicham
    shameema E