കിരണ്‍ ടി.
ക്ളാസ് 10
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്, 
പൂക്കോട്ടുംപാടം

സന്തോഷങ്ങളും ദു$ഖങ്ങളും നിറഞ്ഞ 2016ലെ ജീവിതം അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ കുറെയേറെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ അവശേഷിക്കുന്നു. ഇനി 2017, പുതുവര്‍ഷം....

ഭാഷയുടെ പഴയ ഈടുവെപ്പുകളും ദേശത്തിന്‍െറ ചരിത്രവും വായിച്ചെടുക്കുന്നത് പഴയ ലിഖിതങ്ങളുപയോഗിച്ചാണ്. കേരളത്തില്‍നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പഴയ ലിഖിതം ഏതാണ്? കേരളക്കരയില്‍ ജീവിച്ച മനുഷ്യര്‍ എന്നാവും ആദ്യമായി എഴുത...

പരീക്ഷക്കൊരുങ്ങാം...

ഓരോ ദിവസവും ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങള്‍ പഠിക്കണമെന്ന് ‘വെളിച്ചം’ ഈ ലക്കത്തില്‍ കാണിച്ചുതരുകയാണ്. വെളിച്ചത്തിന്‍െറ ഈ റിവിഷന്‍ ടൈംടേബിള്‍ കൂട്ടുകാര്‍ പിന്തുടരുക. മാര്‍ച്ചാകുന്നതോടെ പരീക്ഷപ്പേടി കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് മാറും. മാര്‍ച്ചില്‍ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കി വര്‍ധിച്ച ഉത്സാഹത്തോടുകൂടിവേണം പരീക്ഷ ഹാളിലത്തൊന്‍. എല്ലാവര്‍ക്കും മുഴുവന്‍ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ളസ് ലഭ...

  • best wishes velicham
    shameema E