അന്നൊരു ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു. രണ്ടാം പീരിയഡിനുള്ള ബെല്ലടിച്ചു. സാമൂഹികശാസ്ത്ര പഠനത്തിനുവേണ്ടി പുസ്തകവും പേനയുമായി ഞങ്ങള്‍ അധ്യാപകനെ കാത്തിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് വൈറ്റ്കെയ്ന്‍ ഉപയോഗിച്ച് കൈയിലൊരു ഗ്ളോബും പുസ്തകവുമായി ...

കാണും + ഓ -ഇവ ചേരുമ്പോള്‍ എങ്ങനെ എഴുതും? മുതിര്‍ന്ന കുട്ടികള്‍ വരെ ഇത് തെറ്റായി എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ‘കാണുംഓ’, ‘കാണുംമോ ’എന്നെല്ലാമാണ് ഇവിടെ തെറ്റുവരുത്താറ്. അനുസ്വാരവും സ്വരവും ചേരുമ്പോഴുണ്ടാ...

ഹൃദയപൂര്‍വം... ഹൃദയപക്ഷത്തു നില്‍ക്കാം...

സെപ്റ്റംബര്‍ 29 ലോക ഹൃദയദിനം

````````````````````````````````````````````````````````````````````

ജീവനൊരു താളമുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ഹൃദയതാളമാണ്. 
ആ താളം ഒന്നുതെറ്റിയാല്‍ അത് ജീവിതത്തത്തെന്നെ 
ബാധിക്കും. ഹൃദയതാളം നിലച്ചാല്‍ അവിടെ തീരുന്നതാണ് ജീവന്‍. 
ജീവജാലങ്ങളുടെയെല്ലാം ജീവല്‍പ്...

  • best wishes velicham
    shameema E