കിരണ്‍ ടി.
ക്ളാസ് 10
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്, 
പൂക്കോട്ടുംപാടം

സന്തോഷങ്ങളും ദു$ഖങ്ങളും നിറഞ്ഞ 2016ലെ ജീവിതം അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ കുറെയേറെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ അവശേഷിക്കുന്നു. ഇനി 2017, പുതുവര്‍ഷം....

ഭാഷയുടെ പഴയ ഈടുവെപ്പുകളും ദേശത്തിന്‍െറ ചരിത്രവും വായിച്ചെടുക്കുന്നത് പഴയ ലിഖിതങ്ങളുപയോഗിച്ചാണ്. കേരളത്തില്‍നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പഴയ ലിഖിതം ഏതാണ്? കേരളക്കരയില്‍ ജീവിച്ച മനുഷ്യര്‍ എന്നാവും ആദ്യമായി എഴുത...

മഞ്ഞണിഞ്ഞ് ക്രിസ്മസ്

യേശു ക്രിസ്തുവിന്‍െറ ജന്മദിനമാണ് ലോകമെങ്ങും ക്രിസ്മസായി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന്‍െറ കുര്‍ബാന എന്ന അര്‍ഥം വരുന്ന ‘ക്രിസ്റ്റസ് മാസെ’ എന്നീ രണ്ട് പദങ്ങളില്‍നിന്നാണ് ക്രിസ്മസ് എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത്. ക്രിസ്തുവിന്‍െറ യഥാര്‍ഥ ജന്മദിനം ഏതെന്ന കാര്യത്തില്‍ ചരിത്രകാരന്മാര്‍ക്ക് വ്യക്തതയില്ല. ബൈബിളില്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച സൂചനയൊന്നും നല്‍കുന്നുമില്ല. അപ...

  • best wishes velicham
    shameema E