വായനാ കുറിപ്പ്

തെത്സുകോ കുറോയാനഗി എഴുതിയ ടോട്ടോ-ചാന്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒരു പുതിയ അനുഭവം തന്നെയാണ്. ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിലുള്ള ഈ പുസ്തകം മലയാളത്തിലേക്ക് പരിവര്‍ത്തനപ്പെടുത്തിയത് അന്‍വര്‍ അലിയാണ്. ചെറുപ്പത...

ഭാഷയില്‍ ഒരു പുതിയ വാക്ക് ആവശ്യമായി വന്നാല്‍ ആരാണത് അതുണ്ടാക്കുക? യൂനിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ഭാഷാവകുപ്പുകള്‍, ഭാഷാ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോലെയുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍, പത്രങ്ങള്‍ എന്നിവയാകും നമ്മുടെ മനസ്സില്‍ വരുക. ...

ചന്ദ്രോത്സവം

..ജൂലൈ 21, ചാന്ദ്രദിനം. അമ്പിളിയമ്മാവനെ മനുഷ്യന്‍ കാല്‍ക്കീഴിലാക്കിയിട്ട് 47 വര്‍ഷം. ചന്ദ്രനില്‍ കാലുകുത്തിയ ശേഷം നീല്‍ ആംസ്ട്രോങ് പറഞ്ഞതുപോലെ,. .‘മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേവലം ഒരു ചെറിയ കാല്‍വെപ്പ്. മനുഷ്യരാശിക്ക് വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം’, ...അതങ്ങനെതന്നെയായിരുന്നു. ഇന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ഗവേഷണത്തിലാണ്, ചന്ദ്രന്‍െറ അജ്ഞാത മുഖ...

  • best wishes velicham
    shameema E