അടൂർ: ഏറ്റവും വലിയ ഫലവും പോഷക ഗുണമേറിയതുമായ ചക്കക്ക് മറുനാടുകളിൽ പ്രിയമേറുന്നു. ചക്കപ്പഴത്തിനു തമിഴ്നാട്ടുകാരും കർണാടകക്കാരും നൽകുന്ന വരവേൽപ് വലുതാണ്. ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ വിളയാൻ തുടങ്ങിയ ചക്ക...
ന​ന്മ​ണ്ട: തി​രു​മാ​ല​ക്ക​ണ്ടി പ​റ​മ്പി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ന്നു​ചെ​ല്ലു​ന്ന ഏ​തൊ​രാ​ളെ​യും ആ​ദ്യം എ​തി​രേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഒൗ​ഷ​ധ​ഗ​ന്ധം ക​ല​ർ​ന്ന കു​ളി​ർ​തെ​ന്ന​ലാ​യി​രി​ക്കും. ഒൗ​ഷ​ധ സ​സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​റ​...