നേന്ത്രക്കായക്ക് ലഭിക്കുന്ന മികച്ച വിലയില്‍ മനംനിറഞ്ഞ് വാഴകര്‍ഷകര്‍. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ലഭിച്ചതിന്‍െറ ഇരട്ടിവിലയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. മറ്റ് ഇനം വാഴക്കുലകള്‍ക്കും നല്ല വിലയുണ്ട്. കിലോഗ്രാമിന് അഞ്ചു...
അന്‍വര്‍ എം. സാദത്ത്
റബര്‍ വ്യാപാരം നഷ്ടത്തിലായപ്പോള്‍ ആട് വളര്‍ത്തിലിലേക്ക് കളം മാറ്റി ചവുട്ടിയ സന്തോഷിന് റബര്‍ വില വര്‍ധിച്ചെങ്കിലും തന്‍്റെ ഉപജീവനമാര്‍ഗം ആടുവളര്‍ത്തല്‍ തന്നെ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. സ്വര്‍ണം...