നേന്ത്രക്കായക്ക് ലഭിക്കുന്ന മികച്ച വിലയില്‍ മനംനിറഞ്ഞ് വാഴകര്‍ഷകര്‍. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ലഭിച്ചതിന്‍െറ ഇരട്ടിവിലയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. മറ്റ് ഇനം വാഴക്കുലകള്‍ക്കും നല്ല വിലയുണ്ട്. കിലോഗ്രാമിന് അഞ്ചു...
എം.ജി ബാബു
പുത്തൻ രീതിയായ അക്വാപോണിക്സ് മത്സ്യകൃഷിയുടെ കന്നിവിളവെടുപ്പിൽ ചാലക്കുടി കുറ്റിച്ചിറയിലെ മേലേപ്പുറം ഡെന്നീസിന് നൂറുമേനി. ആറുമാസം മുമ്പാണ് വീടിനോട് ചേർന്ന് മൂന്ന് സെൻറിൽ മത്സ്യകൃഷി തുടങ്ങിയത്. ഏറെ...