വി.ബി ബിജു
വിക്ഷേപണ വിജയത്തിനു പിന്നില്‍ എം.ടി.സി.ആര്‍
ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒയുടെ പി.എസ്.എല്‍.വി റോക്കറ്റ് 104 കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങളെ ഒറ്റ ദൗത്യത്തില്‍ വിജയകരമായി ഭ്രമണപഥത്തിലത്തെിച്ചതിന്‍െറ ആഹ്ളാദാരവങ്ങള്‍...