ഫൈസല്‍ വൈത്തിരി
ഹാജി അലി ദര്‍ഗയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശം
മണ്ണെണ്ണ മറിഞ്ഞുപോയതിന് ഭര്‍ത്താവ് ഉപദ്രവിക്കുമെന്ന പേടിയാല്‍ വഴിയരികിലിരുന്ന് കരയുകയായിരുന്ന സ്ത്രീക്കു മുമ്പില്‍ രക്ഷകനായി അവതരിക്കുകയും മണ്ണില്‍...