സിറിയക്കുമേല്‍ വീണ്ടും തീ മഴ പെയ്യുന്നു
ഓരോ കൂട്ടക്കുരുതി കഴിയുമ്പോഴും ലോകം ഞെട്ടിയുണരുന്നത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്‍ഷമായി സിറിയയില്‍ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവുമൊടുവില്‍ ഇക്കഴിഞ്ഞയാഴ്ച...