ഫഹീം ചമ്രവട്ടം
ഇനിയുമൊരു അങ്കത്തിന് ബാല്യമുണ്ടോ പൊമ്പിളെ ഒരുമൈക്ക്
ശൂന്യതയില്‍ നിന്ന് രൂപംകൊണ്ട് കൊടുങ്കാറ്റു കണക്കെ ആഞ്ഞടിച്ചായിരുന്നു കേരള ചരിത്രത്തില്‍ പൊമ്പിള ഒരുമൈ അവരുടെ പേര് എഴുതി ചേര്‍ത്തത്. ഇന്ന് എത്രമേൽ...