ന്യൂഡല്‍ഹി: മുകേഷ് അംബാനിയുടെ റിലയന്‍സ് ജിയോ പുതിയ വരിക്കാര്‍ക്കായി ഡിസംബര്‍ 31 വരേക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച സൗജന്യ വോയിസ്, ഡേറ്റാ സേവനങ്ങള്‍ ഡിസംബര്‍ മുന്നുവരെ വരിക്കാരാവുന്നവര്‍ക്കുമാത്രമായിരിക്കും...