കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കൂടി. പവന് 80 രൂപ കൂടി 21,520 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കൂടി 2,680 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച പവൻ വില 21,440 രൂപയായിരുന്നു. എട്ട് ദിവസത്തെ വില കുറവിന്...