മുംബൈ: കറന്‍സി റദ്ദാക്കല്‍ എല്‍.ഐ.സിക്ക് ചാകരയാവുന്നു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനി അതിന്‍െറ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ പ്രീമിയം തുകയുടെ പോളിസി കഴിഞ്ഞദിവസം കൈമാറി. ഒരു റിയല്‍...