മുംബൈ: രാജ്യത്ത്​ ഇന്ധനവിലയിൽ വൻ വർധനവ്​. 71 രൂപയും കഴിഞ്ഞ്​ ഇന്ധന വില കുതിക്കു​​േമ്പാഴും പ്രതിഷേധമുണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതാണ്​ ശ്രദ്ധേയമായ വസ്​തുത. മുമ്പ്​ ഇന്ധന വിലയിലെ ചെറിയ ഏറ്റകുറച്ചിലുകൾക്ക്​...