കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വില ഉയർന്നു. പവന് 80 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 23,480 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കൂടി 2,935 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി സ്വര്‍ണ വിലയില്‍...