കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 22,240 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 2,780 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം. ചൊവ്വാഴ്ച 22,320 രൂപയായിരുന്നു പവൻ വില. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്വർ...