ബംഗളൂരു: 6,000 ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നുവെന്ന വാർത്തകൾക്ക്​ വിശദീകരണവുമായി ​കോഗ്​നിസ​െൻറ്. ഇ-​​മെയിലിലൂടെ കമ്പനിയുടെ പ്രസിഡ​ൻറ്​ രാജീവ്​ മേത്തയാണ്​ വാർത്ത സംബന്ധിച്ച്​ ജീവനക്കാർക്ക്​ വിശദീകരണം നൽ...