ടെലിസ്‌കോപ്പ്
August 10 2016
എഴുത്ത് മനുഷ്യന്‍െറ വലിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിലൊന്നാണ്. മൗഖികാവയവങ്ങള്‍ (വായും തൊണ്ടയും നാവും ചുണ്ടുമെല്ലാം ചേര്‍ന്നത്) കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദസ്വരൂപമാണല്ളോ ഭാഷ. ഈ ശബ്ദത്തെ ചില വരകളിലും...