ടെലിസ്‌കോപ്പ്
June 27 2019
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവുംവലിയ തടാകം; അതാണ്​ കാസ്​പിയൻ കടൽ. ഇതൊരു തടാകമാണോ കടലാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്​ ഇതുവരെ അന്തിമ ഉത്തരമായില്ലെങ്കിലും 22 വർഷം നീണ്ടുനിന്ന തർക്കങ്ങൾക്ക്​ താൽക്കാലിക വിരാമമാ...