ടെലിസ്‌കോപ്പ്
November 20 2017
മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിലേക്ക്​ നടത്തിയ യാത്രകളെക്കുറിച്ച്​ അറിയാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമോ? നീൽ ആംസ്​ട്രോങ്​, എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ തുടങ്ങി ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയ ശാസ്​ത്രപ്രതിഭകളും നമുക്ക്​ സുപരിചിതരാണ...