കായികം
August 29 2016
കായികരംഗത്തെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് കേന്ദ്ര കായിക-യുവജനകാര്യ മന്ത്രാലയം നല്‍കുന്ന പുരസ്കാരമാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേല്‍രത്ന. രാജ്യത്തെ പരമോന്നത കായിക ബഹുമതിയാണിത്. 1991-92ല്‍ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത...