കായികം
December 23 2016
ഫുട്ബാള്‍ ജേണലിസ്റ്റുകള്‍ വോട്ട് ചെയ്താണ് ബാലണ്‍ ഡിഓര്‍ ജേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. 1995 വരെ യൂറോപ്യന്‍ താരങ്ങള്‍ക്ക് 
മാത്രമാണ് ഇത് നല്‍കിയിരുന്നത്.   ...