കായികം
July 16 2018
ഇക്കുറി മത്സരങ്ങളെപ്പോലെത്തന്നെ കാണികളിൽ ആകാംക്ഷയുണ്ടാക്കിയൊരു പരിഷ്കാരം ഫിഫ റഷ്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വിഡിയോ അസിസ്​റ്റൻറ് റഫറിമാർ (വാർ) ആണ് 2018 ലോകകപ്പിൽ സംഘാടകർ അവതരിപ്പിച്ച പു...